Vår miljöpolicy

Airsafes målsättning med miljöarbetet är att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, d v s miljölagstiftning och föreskrifter, utan att gå ett steg längre relaterat till våra miljöaspekter där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

Vi tillämpar en helhetssyn på våra säkerhetsprodukters och tjänsters miljöpåverkan.

Vi väljer arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.

Vi väljer material som i möjligaste mån utgör ett bra miljöval utan att frångå de tekniska och säkerhetsmässiga krav som ställs på produkten.

Vi bedriver miljöarbetet i samarbete med våra kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

Vi involverar och utbildar fortlöpande alla medarbetare i vårt miljöarbete.

Vi arbetar med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter.

Vi strävar efter ständig förbättring genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.

Vår VD och företagsledning har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Airsafe och även tillgänglig för allmänheten.

Dawid Norrvi, VD
David Berg, Vice VD och Miljöansvarig

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 14001

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Mer om kakor.